Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři ČLK se budou snažit, aby při důležitých rozhodováních ohledně směřování medicíny v ČR byl slyšen a brán v potaz i názor mladých lékařů.

 

 

Stanovisko Sekce mladých lékařů ČLK k novele zákona o vzdělávání

 

  1. Nesouhlasíme, aby rezident měl povinnost pracovat po atestaci nejméně 5 let v ČR a ve svém oboru, jak se tvrdí v §21ba. Povede to k tomu, že absolventi vůbec nebudou ani začínat pracovat v ČR, ale budou odcházet rovnou po škole.
  2. Nesouhlasíme, aby se délka základního kmene prodloužila z 24 na 30 měsíců.
  3. Nesouhlasíme se zavedením funkčních kurzů, které jsou zbytečné a jen ztíží chod nemocnice.

Problém s úvazky:

ČLK požaduje, aby nemocniční zařízení neposkytovala lékařům úvazky pod 0,5 a tím je nevykořisťovala, protože jak všichni víme, tak kratší úvazek stejně není nikdy pořádně dodržován a přesčasy nejsou propláceny. Na druhou stranu je tu problém žen na mateřské, které zase menší úvazek uvítají, ale takto by jim nebyl započítáván do atestační přípravy.

Náš návrh:

Nechť platí pro všechny to, že se nebude poskytovat úvazek pod 0,5, až na ženy na mateřské či rodičovské dovolené, které budou mít ze zákona výjimku. Těm se bude počítat i úvazek kratší.

Bohužel, zákon neřeší plno důležitých aspektů, bez kterých vzdělávání nebude nikdy efektivní.

  1. Finanční odměna pro školitele, která bude motivací předávat své zkušenosti dál
  2. Zpětná vazba, která by měla být ze strany školence > zavedení aplikace, do které by se mohli psát připomínky.
  3. Zavedení kontrolního orgánu, který bude dohlížet na absolvování odborných stáží
  4. Zredukování stáží pouze na ty, které jsou pro daný obor potřebné
  5. Zrušení nesmyslného vypisování jednotlivých výkonů do logbooku, které jsou často smyšlené, protože lékař nemá dostatek času na jejich vypisování. Za školence by měl být odpovědný školitel, ten ví nejlépe, co lékař ovládá a co ne. Ten navrhne připuštění k atestaci. Tento bod nám přijde velmi důležitý, protože úkony, které vymyslely odborné společnosti, jsou opravdu reálně nesplnitelné. Školitel přece ví nejlépe, co mladý již umí a co ne. Je potřeba nastavit výkony reálně a změnit formu plnění. Nekonečné vyplňováníjmen často smyšlených pacientů je třeba nahradit podpisem školitele, který bude odpovídat za splnění požadavků.

Podle Sekce mladých lékařů schválení této novely nepřinese nic závratně nového. Řeší převážně otázky procesní, ale po obsahové stránce, zahrnující především náplň a organizaci vzdělávání, je insuficientní. Změny, které musí být navrhnuty, by měly být mnohem radikálnější a jasně definované.

Proto schválení této novely nepodpoříme, neboť kvalita vzdělání se s jeho schválením nezlepší.