•    Každý člen obdrží své vlastní přihlašovací údaje, které mu umožní přístup do aplikace, kde se povedou diskuse, které budou soukromé, budou se tedy vést pouze mezi členy.
•    Dále díky této aplikaci členové budou moci hlasovat o jednotlivých otázkách, které se budou dále diskutovat na setkání členů.
•    Každému členovi je dána možnost volit a také být zvolen do výkonného výboru sekce.
•    Členství je bez registračních i členských poplatků.